Get Adobe Flash player

SIO 2020

sio2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomembne povezave

MIZKS splet noga obcina

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

OBČINA TREBNJE

noga ric

noga zrss

DRŽAVNI IZPITNI CENTER

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

Prijavno okno

Opis projekta

Osnovna šola Trebnje v šolskem letu 2013/14 sodeluje v mreži projekta SKK - Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Koordinatorica mreže je Ekonomska šola Novo mesto, njene partnerske šole pa so poleg OŠ Trebnje še OŠ Drska in OŠ Bršljin.

 

Namen projekta

Namen projekta je spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev ter izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.

 

Cilji projekta

-         raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na zaposlitvene zmožnosti;

-         pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;

-         pripraviti izvedbo programov za izboljšanje socialnega in kulturnega kapitala na izbranih šolah in vrtcih s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev;

-         uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;

-         spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in razširjati rezultate.

 

 

KULTURNI KAPITAL

Kulturni kapital pomeni imeti in obvladovati vzorce prevladujoče kulture neke družbe. Je zbir demografskih značilnosti in zdravja posameznika. Nanaša se na posedovanje znanja, veščin, poznavanje norm in vrednot ter stopnjo motivacije posameznika (primarna  socializacija, stopnja izobrazbe). Udejanja se preko izobrazbene ravni staršev, velikosti naselja in kulturnih dejavnosti.

(Beaurdieu 1984 v Flere 2009)

 

SOCIALNI KAPITAL

Socialni kapital ima več definicij:

Gre za količino in pomembnost socialnih stikov (odnosov) v okolju, v katerem živimo in delamo. (Tennent, Lee idr. 2005)

 Odnosi in mreže temelječi na zaupanju in vzajemnosti, skupnih vrednotah in normah. (Falk, Killpatrick 2000 v Killpatrick, Johns, Mulford 2010, 113)

 SK sestavljajo socialne mreže s skupnimi pravili, vrednotami in dogovori, ki spodbujajo sodelovanje znotraj skupin in med njimi.(OECD 2001)

 

 

Lo.Polis za učitelje

lopolis

 

Dostop do spletnega e-dnevnika in e-redovalnice.

Lo.Polis za starše

LOPOLIS

 

Povezava za odjavo/prijavo prehrane, dostop do e-redovalnice.

Elektronske govorilne ure

egu

 

Povezava za prijavo na govorilne ure.

Če si še niste ustvarili računa, se lahko registrirate tukaj.

Informacije v drugih jezikih

angleski bosna crna gorahrvaskamakedonijanemskiromi

Avtorske pravice © 2015, Spletna stran OŠ Trebnje. Vse pravice pridržane.

Stran ureja in oblikuje Jernej Gabrijel.