Get Adobe Flash player

SIO 2020

sio2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomembne povezave

MIZKS splet noga obcina

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

OBČINA TREBNJE

noga ric

noga zrss

DRŽAVNI IZPITNI CENTER

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

Prijavno okno

Poročilo o izvajanju projekta ŠOLSKI EKOVRT za šolsko leto 2012/2013

Projekt ŠOLSKI EKOVRT, ki smo ga izvajali tekom letošnjega šol. leta, bomo zaključili do jesenskih počitnic šolskega leta 2013/2014. Vse cilje in aktivnosti, ki smo jih načrtovali za letošnje šolsko leto, smo skoraj v celoti uspešno realizirali. Veliko smo jih še dodatno vpletli v delo.

V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje cilje:

Načrt vrta in postavitev gredic

Sajenje in sejanje rastlin, vključitev ostalih učiteljev in učencev v delo na vrtu in uporaba vrta kot učilnico v naravi

 • parcelacija  gredic, razdelitev prostorov med učence od 1. do 9. razreda
 • nabiranje zelišč, priprava in sušenje  zelišč
 • priprava napitkov in čajev
 • sajenje narcis
 • sejanje zelišč, rož in ostalih rastlin v korita na okenskih policah in vzgoja sadik
 • pridobivanje semen rastlin z vrta in zbiranje avtohtonih semen s pomočjo učencev in prijateljev ekovrta
 • in priprava semen za setev na vrtu
 • zasaditev gredic z vrtninami in poljščinami in sejanje semen na gredice, skrb za gredice oz. za posajene rastline
 • ekodan na temo vrtnin in ekologije v 1., 2., 3., 4. in 5. r.
 • zatiranje škodljivcev
 • pobiranje pridelkov

Dejavnosti, ki so povezane z vrtom

Pridobitev znaka ŠEV

Inštitut za trajnostni razvoj program šolski ekovrtovi na osnovi dosežkov pri oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta ter na osnovi priložene častne izjave Osnovni šoli Trebnje v šolskih letih 2012–2014 podeljuje znak ŠOLSKI EKOVRT.

S podpisom častne izjave ter pridobitvijo listine z znakom smo pridobili tudi pravico do uporabe znaka (logotipa) programa šolski ekovrtovi

Objave in povezave

Prijatelji šolskega ekovrta – sodelovanje z inštitucijami,  društvi, podjetji in ostalimi sponzorji

Naši pomočniki In donatorji so bili:

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), Kmetijska zadruga Trebnje, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma,  ravnateljica Višje strokovne šole univ. dipl. ing. agronomije Helena Jurše Rogelj, ing. agr. Jožica Sladojev, študentka Barbara Rebernik,  univ. dipl. ing. agronomije Alojz Rogelj, g. Božidar Ozimek  z Vrhtrebnjega, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – projekt Sejemo avtohtona semena, Čebelarsko društvo Trebnje, Elektro Mokronog, Avtoprevozništvo Kužnik Iz Podlisca, Pleskar Trebnje, Kovinoprodaja Trebnje.

Sodelujoči učitelji in ostali delavci šole

ravnatelj Rado Kostrevc, pomočnici ravnatelja Aleksandra Gričar In Jožica Marinčič, Mojca Bahun, Mihela Kotar, Ivanka Višček, Greta Gašperin, Barbara Hrovat, Sonja Kolenc, Arijana Novak, Maja Trupi, Danica Franjga, Elica Lipoglavšek, Cvetka Boljte, Martina Zupančič, Manja Hren, Marta Gačnik,  Irena Višček, Marinka Mohorčič, Jernej Gabrijel,  Nina Dimec Dular, France Avguštinčič, Stane Avguštinčič in mentorici Lojzka Prpar in Marija Strah

Vsem učiteljem in ostalim sodelavcem, pomočnicam in ravnatelju se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

V jesenskem času bomo pripravili prireditev s slovesno otvoritvijo ekovrta.

Vsebine, ki se povezujejo s to tematiko, bomo vpletli v pouk, dneve dejavnosti, izbirne predmete, interesne dejavnosti.

Pri vsem delu, povezanim z ekovrtom, učence osveščamo, vzgajamo, navajamo na medsebojno pomoč in timsko delo, spodbujamo delavnost, vztrajnost, prizadevnost, natančnost …

vodji projekta Šolski ekovrt  v šolskem letu 2012/2013  Lojzka Prpar in  Marija Strah 

Lo.Polis za učitelje

lopolis

 

Dostop do spletnega e-dnevnika in e-redovalnice.

Lo.Polis za starše

LOPOLIS

 

Povezava za odjavo/prijavo prehrane, dostop do e-redovalnice.

Elektronske govorilne ure

egu

 

Povezava za prijavo na govorilne ure.

Če si še niste ustvarili računa, se lahko registrirate tukaj.

Informacije v drugih jezikih

angleski bosna crna gorahrvaskamakedonijanemskiromi

Avtorske pravice © 2015, Spletna stran OŠ Trebnje. Vse pravice pridržane.

Stran ureja in oblikuje Jernej Gabrijel.