Jedilniki


Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2017/18

 

Jedilnik 17.—21. 9. 2018

Jedilnik 24.—29. 9. 2018

Jedilnik 1. 10.—5. 10. 2018

 

OZNAČEVANJE ALERGENOV